Lämpimästi tervetuloa kotisivuilleni

Olen Netta Viitala, psykofyysiseen fysioterapiaan ja työnohjaukseen erikoistunut fysioterapeutti, hengitysohjaaja ja -kouluttaja sekä 2. vuoden traumapsykoterapeuttiopiskelija.

Psykoterapiaopinnot ovat edenneet aikataulussa ja syksyn 2023 opinnot ovat alkaneet intensiivisesti EMDR-menetelmän opiskelulla.

Työkuulumisia lyhyesti:

-Kannattaa tutustua Koulutukset-sivun antiin.

-Jos etsit itsellesi tai työryhmällesi työnohjaaja, niin minulla on vielä tilaa kalenterissa sekä yksilö- että ryhmätyönohjaukseen.

-Olen lisännyt vastaanottoaikoja ja vapauttanut niitä myös nettiajanvaraukseen. Vastaanottoni sijaitsee osoitteessa Töölönkatu 42, 2. krs., Komppi-Mehiläinen, Helsinki.

-Työasioissa voit laittaa minulle viestiä osoitteeseen netta.viitala@gmail.com.

Tietoa minusta löydät painamalla Lue lisää -painiketta.

Lue lisää »

Psykofyysinen fysioterapia

Psykofyysisen fysioterapian tavoitteena on asiakkaan kokonaisvaltaisen toimintakyvyn edistäminen. Psykofyysisessä fysioterapiassa huomioidaan hengityksen, kehon asentojen ja liikkeen nostamien ajatusten, tunteiden ja kehollisten tuntemusten merkitys ihmiselle sekä vaikutus toimintakykyyn.

Lue lisää »

Työnohjaus

Otan vastaan terveydenhuollon ammattilaisia, jotka toivovat psykofyysistä lähestymistapaa työnohjaukseen. Työnohjauksessa työskennellään kehollisin menetelmin puhumisen rinnalla ja käsitellään mm. potilastyötä ja etsitään keinoja sekä tukea työssä jaksamiselle.

Lue lisää

Koulutus

Koulutuksissani pääpaino on usein kokemuksellisessa oppimisessa, jonka kautta on mahdollista löytää vaihtoehtoisia tapoja toimia oman sekä asiakkaan toimintakyvyn tukemiseksi ja edistämiseksi.

Pidän mm. hengitykseen liittyviä koulutuksia, joista keskeisimmät ovat

Toiminnallisten hengityshäiriöiden psykofyysinen fysioterapia (3op) ja Hengitys itsesäätelyn ja vuorovaikutuksen tukena (6op).

Toiminnallisten hengityshäiriöiden psykofyysinen fysioterapia -koulutus: LAB ammattikorkeakoulu, Lahden kampus 15.-16.2. -14.3.2024. Ilmoittautuminen avautuu syksyllä 2023. https://www.lab.fi/fi/koulutus/toiminnallisten-hengityshairioiden-psykofyysinen-fysioterapia-3-op

Hengitys itsesäätelyn ja vuorovaikutuksen tukena syksy 2023, Rovaniemi:

Hengitys itsesäätelyn ja vuorovaikutuksen tukena, hengityskoulu 6 op | Lapin kesäyliopisto (lapinkesayliopisto.fi)

Lue lisää tietoa koulutus-sivulta Rovaniemen, Lappeenrannan ja Oulun koulutuksista, joihin kaikkiin on jo mahdollista ilmoittautua.

Lue lisää

Hengitys

Lähestymistapani hengitysterapiassa on psykofyysinen ja hyödynnän työssäni erilaisia menetelmiä tasapainoisemman hengityksen mahdollistamiseksi, ottaen huomioon asiakkaan voimavarat. Vastaanotollani käyvät erityisesti toiminnallisista hengityshäiriöistä, ahdistus-, jännitys- ja stressioireista kärsiviä lapsia, aikuisia ja vanhuksia. Hengitys vaikuttaa laajalti terveyteemme ja siksi sitä on myös hyvä turvallisesti yhdessä havainnoida ja harjoitella mm. itsesäätelykeinoja toimintakyvyn tukemiseksi ja edistämiseksi.

Hengitykseen liittyvästä koulutuksesta voit lukea lisää koulutus-osiosta.

Lue lisää

Psykoterapia

Traumapsykoterapia on keho-mieli yhteyttä ja turvan tunnetta tukevaa. Terapian alkuvaiheen yhtenä keskeisenä tavoitteena on kehollisen turvan tunteen edistäminen, jotta aivot voisivat ottaa vastaan informaatiota  ja luoda uutta todellisuutta.

Lue lisää

"Ajatus - Tunne - Keho"