Olen koonnut tämän suuntaa antavan kirjallisuusluettelon helpottaakseni sinua tiedon löytämisessä.

Psykofyysinen fysioterapia:

 • Physiotherapy in Mental Health and Psychiatry. Probst Michel, Skjaerven Liv Helvik
 • Psykofyysinen ihminen, Herrala Helinä
 • Den harmoniska kroppen, Dropsy Jacques
 • Leva i sin kropp, Dropsy Jacques
 • Levande människa, Roxendal Getrud
 • Basal kroppkännedom för rörelse och vila, Roxendal Getrud
 • Aspect, Psykofyysisen fysioterapian portaali

Työnohjaus: 

 • Supervision In The Helping Professions, Hawkins P. & Shohet R.
 • The Resilient Practitioner, Skovholt Tomas & Trotter-Mathison M.

Hengitys:

 • Hengitys itsesäätelyn ja vuorovaikutuksen tukena. Martin Minna, Seppä Maila
 • Hengitys virtaa. Martin Minna
 • Recognizing and Treating Breathing Disorders. Chaitow, L., Bradley, D. and Gilbert, C.

Jännitys ja stressi:

 • Saa jännittää. Martin Minna
 • Älä tule paha stressi, tule hyvä stressi. Heikkilä Päivi, Tikkamäki Kati

Kipu:

 • Kehon viisaat viestit. Palomäki Karita ja Siira Juha
 • Kivun kanssa. Ojala Tapio
 • Ota kipu haltuun. Miranda Helena
 • Sairaus täynnä merkityksiä. Broom Brian

Mentalisaatio:

 • Mitä ihmettä? Opi ymmärtämään lapsesi mieltä. Mattila Leea, Rantala Janna
 • Mieli meissä – tasapainoista arkea mielentämisen keinoin. Martin Minna, Keinänen Matti
 • Mentalisaatio ihmistä suojaavana tekijänä. Pajulo Marjukka, Pyykkönen Nina & Salo Saara. Duodecim-lehti

Arvot:

 • Inhimillisyyden vallankumous, Aarva Pauliina, Kortejärvi Hanna, Sarvela Kati
 • Yhteinen kieli, Sarvela Kati, Auvinen Elisa
 • Joustava mieli, Pietikäinen Arto
 • Kohti arvoistasi, Pietikäinen Arto

Tietoisuustaidot:

 • Mindfulness. Tietoisuuden harjoittamisen taito, Klemola Timo
 • Taidon filosofia – filosofin taito, Klemola Timo

Trauma:

Ammattilaisen tueksi:

 • Apua auttajalle. Rotschild Babette
 • Hengitys itsesäätelyn ja vuorovaikutuksen tukena. Martin Minna, Seppä Maila

Psykofyysinen psykoterapia:

 • Keho ja mieli, johdatus psykofyysiseen psykoterapiaan. toim. Lindfors Bodil