Olen valmistunut 3-vuotisesta Psykofyysinen psykoterapia ry:n ja Turun kesäyliopiston yhteistyössä järjestämästä psykofyysisen työnohjauksen -koulutuksesta (60 op) kesäkuussa 2022.

Koulutus on täyttänyt Suomen Työnohjaajat ry:n (STOry) kriteerit.

Psykofyysisessä työnohjauksessa työskennellään kehollisin menetelmin puhumisen rinnalla ja työnohjattavan on mahdollista työskennellä oman kokemuksensa kanssa ottaen huomioon ajatukset, tunteet, kehotuntemukset ja reaktiot sekä etsiä keinoja mm. autonomisen hermoston vireystilan tunnistamiseen ja säätelyyn. Työnohjauksessa etsitään yhteistyössä vaihtoehtoisia toimintamalleja työssä jaksamisen tueksi.

Otan vastaan yksilö- ja ryhmätyönohjaukseen psykofyysistä työnohjausta toivovia terveydenhuollon ammattilaisia ja pääsääntöisesti ohjauksessa käsitellään potilastyötä ja etsitään keinoja sekä tukea työssä jaksamiselle.

Ohjauksessani ovat käyneet mm. fysioterapeutit, psykoterapeutit ja toimintaterapeutit. Psykofyysisessä työnohjauksessa käyvät ovat joko aloittaneet opinnot psykofyysiseen lähestymistapaan, suunnittelevat opintojen aloitusta tai tekevät työtä psykofyysisestä viitekehyksestä lähtien.

Työnohjaus ei ole psykofyysistä koulutusta, joten työnohjaukseen tulijan on hyvä hankkia valmiuksia lähestymistapaan, jotta työtapaa tukeva työnohjaus olisi mahdollista.

Yksilötyönohjauksen kustannukset 1.5.2023 lähtien uusina aloittaville.

100€ / 45min.

125€ / 60min.

185€ / 90min.

Tutustumiskäynnit ovat samanhintaisia kuin muutkin käynnit.

Ryhmätyönohjauskustannuksista sovitaan erikseen.

Etätyönohjauksessa käytän doxy.me sovellusta.

”Työnohjaus on oman työn tutkimista, arviointia ja kehittämistä, joka tapahtuu koulutetun työnohjaajan avulla. Se on työhön, työyhteisöön ja omaan työrooliin liittyvien kysymysten, kokemusten ja tunteiden yhdessä tulkitsemista ja jäsentämistä”. STOry

Lue lisää »