Keho ja mieli muodostavat kokonaisuuden ja ne ovat jatkuvassa vuorovaikutuksessa keskenään. Asiakas ja terapeutti työskentelevät yhteistyössä asiakkaan voimavarojen ja elämäntilanteen mukaisesti.

Psykofyysinen fysioterapia soveltuu ihmisille, joilla on esimerkiksi toiminnallisia hengityshäiriöitä, kuten hyperventilaatiota, stressioireita, jännittyneisyyttä, uupumusta, väsymystä, unihäiriöitä, unettomuutta, perusliikkumisen ja kehon tiedostamisen haasteita, pitkittynyttä kipua, ahdistuneisuutta, tuki- ja liikuntaelinsairauksien tuomia toimintakykyhäiriöitä.

Psykofyysinen fysioterapia perustuu kokemukselliseen oppimiseen, jonka kautta on mahdollista löytää vaihtoehtoisia toimintatapoja esim. hengityksen tasapainon ja pitkittyneen kivun hoidon tueksi.

Psykofyysinen fysioterapia kuntoutumismuotona Kelan tutkimus 2016 Psykofyysinen fysioterapia kuntoutusmuotona. Kuntoutuksen vaikutukset ja hyödyt asiakas- ja ammattilaiskokemusten sekä kirjallisuuskatsauksen valossa. (helsinki.fi)

Vastaanotto

Ajanvaraus

Yksityisvastaanotto Komppi-Mehiläinen
Töölönkatu 42, Helsinki.

Hinta 95 € / 60 min.

Etävastaanotoissa käytän doxy.me sovellusta.

Hengitys

Hengitys on tasapainoisimmillaan joustavaa, virtavaa, erilaisiin tilanteisiin mukautuvaa. Hengitykseen vaikuttavat monet eri tekijät, kuten keuhkosairaudet, ajatukset, tunteet, keho, autonomisen hermoston vireystila, kehotuntemusten tulkinta, kehotietoisuus ja tunnetaidot.

Lue lisää »

Lisää tietoa psykofyysisestä fysioterapiasta löydät sivulta www.psyfy.net

"Kokemuksellisen oppimisen kautta on mahdollista löytää vaihtoehtoisia tapoja toimia."